Inligting

Ons studente is ons trots; ons belê al vir amper 20 jaar in die volgende generasie en dit is verblydend om ’n bydrae te lewer en te sien hoe ons alumni-groep groei en toekomstige leiers oplewer. Bykans 500 jong uitblinkers het reeds met Atterbury Trust se ondersteuning die geleentheid gekry om verder te studeer en in 2016 is daar ongeveer 200 studente in die beursprogram. Die aantal aansoeke het in die afgelope jaar meer as verdriedubbel en die behoefte is altyd groter as die begroting. Ons eer met dankbaarheid die eksterne donateurs wat in die afgelope paar jaar bydraes gemaak het wat ’n paar addisionele beurse moontlik gemaak het.

Dit gaan egter nie net oor geldelike hulp nie. Mentorskap is vir Atterbury Trust belangrik en daarom word verhoudings met ons beursstudente gebou deur middel van gereelde mentorsessies. Ons het in 2016 beursfunksies in Pretoria, Stellenbosch, Potchefstroom en Bloemfontein gehou en vind dat die informele skakeling beslis die bande met ons studente versterk.

Hoe om aansoek te doen vir ‘n Atterbury Trust studiebeurs

 • Is jy Afrikaanssprekend?
 • Het jy finansiële ondersteuning broodnodig?
 • Is jy doelgerig?
 • Wil jy ‘n verskil in jou onmiddelike omgewing maak?
 • Klik hier om die vorm te voltooi
 • Heg jou akademiese rekord aan
 • Heg ‘n onlangse paspoortfoto aan
 • Heg bewys van salaris van beide jou ouers/voog aan

Stuur al die vorms na louiseb@atterbury.co.za. Kandidate wat aan die kriteria voldoen sal vir ‘n onderhoud by Atterbury Trust genooi word.

Wat behels die studiebeurs?

Klasgelde en boeke (jaarliks hernieubaar indien al die vakke geslaag word)

Beursaansoeke vir 2018 sluit op 30 June 2017

Blitsfeite

 • Bykans 600 jong uitblinkers het reeds met Atterbury Trust se ondersteuning die kans gekry om verder te studeer
 • In 2017 is daar ongeveer 240 studente in die beursprogram
 • Die aansoeke het in die afgelope paar jaar meer as verdriedubbel
 • Ons het vanjaar reeds beursfunksies in Pretoria, Stellenbosch, Bloemfontein en Potch gehou

Wat ons studente sê

“As dit nie was vir Atterbury Trust nie, was daar geen manier dat ek kon gaan studeer het nie. Ek is opreg dankbaar vir alles wat hulle vir my gedoen het, dit was meer as net om die fondse te voorsien, dit was ‘n ondersteuningsnetwerk, ‘n plek van inspirasie en motivering en bo dit alles ‘n groep mense wat vas in my geglo het. Dankie vir alles Atterbury Trust! Julle het gehelp om my droom ‘n realiteit te maak!”
Marcel van der Merwe

Kwalifikasies behaal – 2015

 • Mario Botha, B Com Landbou-ekonomie, UP
 • Milan Botha, Grafiese ontwerpdiploma, Belgium Campus
 • Tine-Mari Barnard, Voedseltegnologie, TUT
 • Marisca Beyers, Bsc  Aardwetenskappe, US
 • Alwyn Birkholtz, B Com Rek Honneurs, UP
 • Pieter Cillers, B Pharm Aptekerswese, NWU
 • Lane Dorman, MB Chb, UP
 • Anne-Mart Dreyer, B Ed, Unisa
 • Daniele duBruyn, LLB Regte, UP
 • Werner Du Preez, MB Chb, UP
 • Chontell Elias, Somatologie, Isa Carstens
 • Monica Engelbrecht, B Ed, Unisa
 • Lucia Erasmus, B Com Bedryfsielkunde, UP
 • Ricardo Franseca, B Com Rek, NWU
 • Wiehann Fourie, B Com entrepreneurskap Honneurs, UP
 • Marno Grobler, BSc Radiografie, UP
 • Tharine Grobler, BSc Arbeidsterapie, Wits
 • Riaan Groenewald, B Com Omgewingswetenskap, UP
 • Ronel Hinze, BA Modeontwerp, Lisof
 • Monique Knoetzen, MB Chb, US
 • Leylene Kruger, BSc Chemie, UP
 • Gustav Kruger, BSc Argitektuur, UP
 • Louis le Roux, B Ed, Unisa
 • Sune Marais, B Ed, UP
 • Sumari Marais, B Ed, UP
 • Carla Maree, B Com Rekeningkunde, UP
 • Vongani Mbhokota, MBL, Unisa
 • Nadine Naude, BA skone Kunste, UP
 • Ricus Nothnagel, B Com Regte, NWU
 • Anne Nortje, B Com Verbruikerswetenskappe, UP
 • Colin Powell, BA Biokinetika, NWU
 • Pieter Potgieter, B Ed, Unisa
 • Armand Pieterse, BSc Rekenaarwetenskap, UP
 • Maryke Reichel, B Mus, NWU
 • Melissa Ryan, B Ing Siviele Ingenieurswese, UP
 • Dennis Strydom, B Ed, Unisa
 • Ivan Schoeman, BSc Bourekenkunde, UP
 • Heinrich Teitge, Inligtingskunde diploma, Varsity College
 • Nicolaas van der Kruk, B Ing Meganiese Ingenieurswese, UP
 • Percival van der Walt, BSC Bourekenkunde, UP
 • Ansa van der Watt, B Mus Opera, UCT
 • Monique van der Westhuizen, BSC Veekunde, US
 • Marnus van Heerden, B Ing Bedryfsingenieurswese, UP
 • Riaan van Tonder, B Com Finansiële bestuur, Unisa
 • Ancheri van Greunen,  B Com Beleggingsbestuur, US
 • Manrich van Greunen, B Ing Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, US
 • Crystal van Niekerk, BA Regte, NWU
 • Pieter van Staden, B Ed, Unisa
 • Lindie-Alet van Staden, Tuinbou, TUT
 • Dewald van der Merwe, BA Drama, UP
 • Marissa Wessels, BA Regte, UP
 • Marizahn Wentzel, BA regte, UP