Inligting

Ons studente is ons trots; ons belê al vir amper 20 jaar in die volgende generasie en dit is verblydend om ’n bydrae te lewer en te sien hoe ons alumni-groep groei en toekomstige leiers oplewer. Bykans 500 jong uitblinkers het reeds met Atterbury Trust se ondersteuning die geleentheid gekry om verder te studeer en in 2016 is daar ongeveer 200 studente in die beursprogram. Die aantal aansoeke het in die afgelope jaar meer as verdriedubbel en die behoefte is altyd groter as die begroting. Ons eer met dankbaarheid die eksterne donateurs wat in die afgelope paar jaar bydraes gemaak het wat ’n paar addisionele beurse moontlik gemaak het.

Dit gaan egter nie net oor geldelike hulp nie. Mentorskap is vir Atterbury Trust belangrik en daarom word verhoudings met ons beursstudente gebou deur middel van gereelde mentorsessies. Ons het in 2016 beursfunksies in Pretoria, Stellenbosch, Potchefstroom en Bloemfontein gehou en vind dat die informele skakeling beslis die bande met ons studente versterk.

Hoe om aansoek te doen vir ‘n Atterbury Trust studiebeurs

 • Is jy Afrikaanssprekend?
 • Het jy finansiële ondersteuning broodnodig?
 • Is jy doelgerig?
 • Wil jy ‘n verskil in jou onmiddelike omgewing maak?
 • Klik hier om die vorm te voltooi
 • Heg jou akademiese rekord aan
 • Heg ‘n onlangse paspoortfoto aan
 • Heg bewys van salaris van beide jou ouers/voog aan

Stuur al die vorms na louiseb@atterbury.co.za. Kandidate wat aan die kriteria voldoen sal vir ‘n onderhoud by Atterbury Trust genooi word.

Wat behels die studiebeurs?

Klasgelde en boeke (jaarliks hernieubaar indien al die vakke geslaag word)

Beursaansoeke vir 2018 sluit op 30 June 2017

Blitsfeite

 • Bykans 600 jong uitblinkers het reeds met Atterbury Trust se ondersteuning die kans gekry om verder te studeer
 • In 2017 is daar ongeveer 240 studente in die beursprogram
 • Die aansoeke het in die afgelope paar jaar meer as verdriedubbel
 • Ons het vanjaar reeds beursfunksies in Pretoria, Stellenbosch, Bloemfontein en Potch gehou

Wat ons studente sê

“Ek sien Atterbury nie slegs as die helpende hand wat aan my die geleentheid gegee het om ‘n B.Com Honneurs-graad te behaal nie, maar ek sien hulle ook as ‘n maatskappy wat uitreik en die ekstra myl loop om ander te help met lewensveranderende geleenthede. Ek is nie alleen dankbaar vir die finansiële bydrae wat Atterbury tot my toekoms gemaak het nie, maar veral vir die mense wat ek deur Atterbury ontmoet het. Hulle voetspore sal altyd deel vorm van my lewenspad. Dit is inderdaad soos hulle sê, “It’s a matter of association…”
Elrinda Breydenbach

Kwalifikasies behaal – 2016

 

Van Naam Geslag Instelling Rigting Graad Werk/Studies2017
Botha Janelle Vroulik UP B Ing Bedryfsingenieurswese Brighthouse Centurion
Maree Carla Vroulik UP B Com Rekeningkunde Commettre Accountants Inc
de Bruyn Danieka Vroulik UP BA Grafiese Ontwerp Design Maatskapy in Jhb
Pieterse Anya Vroulik UP B Sc Fisioterapie Folateng Hospitaal
Meijer Arno Manlik UP B Ing Meganiese Ingenieurswese Graad 2017
Maritz Juvan Manlik UP BA Menslike Bewegingswetenskappe Hoërskool Menlopark
van der Berg Nadia Vroulik UP B Ed Onderwys Hoërskool Westenaria
Beyers Marisca Vroulik UFS B Sc Aardwetenskap Honneurs 2017
Botha Morne Manlik UP BA Menslike Bewegingswetenskappe Honneurs 2017
Human Mandie Vroulik NWU B Com Ekonomie Honneurs 2017
Janneke Louis Manlik UP B Com Finansiële Wetenskappe Honneurs 2017
Kruger Leylene Vroulik UP B Sc Chemie Honneurs 2017
Lombaard Lorenza Vroulik UP B Com Rekeningkunde Honneurs 2017
Malan Daniel Manlik US B Com Rekeningkunde Honneurs 2017
Malan Anieka Vroulik US B Com Ekonomie Honneurs 2017
Marais Lara Vroulik US B Com Ekonomie Honneurs 2017
Mostert Anika Vroulik NWU B Com Internasionale handel Honneurs 2017
Rudolph Felicia Vroulik Akademia B Com Bemarking Honneurs 2017
Schoerie Maritza Vroulik UNISA B Ed Onderwys Honneurs 2017
Van der Kruk Nicolaas Manlik UP B Ing Meganiese Ingenieurswese Honneurs 2017
Van der Merwe Esbi Vroulik UP B Com Finansiële Bestuur Honneurs 2017
Van der Walt Rinali Vroulik NWU BA Joernalistiek Honneurs 2017
Taylor Caralee Vroulik Aros B Ed Onderwys Laerskool Lynnwood
Labuschagne Nico Manlik UNISA B Ed Onderwys Laerskool Nic Smit
Small Dominique Vroulik UP B Ed Onderwys Laerskool Roodebeeck Roodepoort
Botha Andria Vroulik Aros B Ed Onderwys Laerskool Tuinerand
Blaauw Christie Vroulik UFS B Sc Menslike MolekulêreWetenskappe Meesters 2017
Cilliers Pieter Manlik NWU B Sc Pharmakologie Meesters 2017
Erasmus Lucia Vroulik UP B Com Bedryfsielkunde Meesters 2017
Du Toit Ewert Manlik NWU B Ing Elektriese Ingenieurswese Middelburg Myn
Greyling Abraham AC Manlik UFS B Com Beleggingsbestuur Nedbank
Vosloo Mariska Vroulik NWU B Ed Onderwys New Horizon Privaat skool
Eloff Marike Vroulik NWU B Ed Onderwys Olivedale Primary School
Pistorius Donne Vroulik NWU B Com Internasionale handel Parkdev SA
Van Gas Driaan Manlik NWU B Ing Chemiese Ingenieurswese PDC Pressure Die Casting
Venter Mechiel Manlik UP B Sc Bourekeningkunde Pentad
Cillie Suane Vroulik UP B Ing Bedryfsingenieurswese Resolve
Badenhorst Michael Manlik US B Com Finansiële Bestuur Sanlam Kollektiewe Beleggings
Jacobs Ben Manlik UP B Sc Veeartsenykunde SANPARKS Kimberly
Sass Velancia Vroulik Northlink College Dip Somatologie Skoonheidssalon
Van der Watt Ansa Vroulik UCT B Mus Musiek en Opera Soek werk
Beyers Maryce Vroulik UP B Com Rekeningkunde Soek werk
Cloete Jason Manlik Belgium Campus Dip Rekenaarprogramering (IT) Soek werk
Du Randt Jason Manlik NWU BA Stads en Streekbeplanning Soek werk
Fourie Ferdie Manlik NWU B Com Bedryfsielkunde Soek werk
Groenewald Riaan Manlik UP B Com Omgewingswetenskappe Soek werk
Mutezo Rangano Manlik UP B Sc Real Estate Soek werk
Olivier Claudia Vroulik UP B Ed Onderwys Soek werk
Pretorius Charlene Vroulik NWU B Sc Verbruikerswetenskappe Soek werk
van Niekerk Crystal Vroulik NWU LLB Regte Soek werk
Powell Dwayne Manlik NWU BA Menslike Bewegingswetenskappe Somerset College
Kruger Lucinda Vroulik UP B Sc Geo- informatika Tutor
Du Preez Tamaryn Vroulik UP B Sc Aktuariële Wetenskappe Universiteit van Pretoria

Indien enige maatskappy besonderhede van studente wil bekom, kontak asseblief leonie@atterbury.co.za or louiseb@atterbury.co.za