Studente samesyn in Stellies

Atterbury Trust Facebook blad

Die jaarlikse Atterbury Trust Wes-Kaap beursfunksie-geleentheid is onlangs weer by De Volkskombuis in Stellenbosch aangebied. Die funksie is vanjaar deur ongeveer 50 gaste bygewoon, beduidend van ons groei in die provinsie. Gedurende die pragtige Bolandse herfsaand het ons gemaklik saam gekuier op die groen gras van die restaurant om te gesels oor geleenthede en wat dit beteken om te kan studeer.

Huidige studente, alumni, die Atterbury Trust-span, sowel as ‘n paar Atterbury Trust trustees was daar. Dit was aangenaam om een van ons oprigtertrustees, Francois van Niekerk, asook Pieter Faure en Zahn Hulme as trustees te verwelkom.

Verteenwoordigers van die Mergon Ontwikkelingsinisiatief (MOI) en Prof Leslie van Rooi, Direkteur Sosiale Impak en Transformasie van die Universiteit van Stellenbosch (US) het die geleentheid bygewoon. Ander gaste was Fiona von Kerwel en Jeneen Wallow van die Woorde-Open-Wêrelde (WOW)-kantoor van die US.

Dit was ook ekstra spesiaal dat 12 van die studente wat deur die Karoo Suite inisiatief van Coenie de Villiers en Deon Meyer ondersteun word, vir die eerste keer die beursfunksie kon bywoon.

Tydens die geleentheid is ses van die Wes-Kaapse graduandi van 2020 gelukgewens en ons gevestigde tradisie is voortgesit deur ‘n spekboompie wat eg Suid-Afrikaanse wortels, deursettingsvermoë en groei verteenwoordig, aan elkeen te oorhandig.

#OnsGeeOm

Atterbury Trust Beursstudente Geselligheid 2021

Atterbury Trust Facebook blad

Tydens ’n heerlike en gesellige funksie met ’n inspirerende inslag, het Atterbury Trust huidige en alumni beursstudente en Atterburypersoneel by Die Klubhuis, Hazelwood, Pretoria onthaal.

Louis van der Watt, Atterbury se Groep HUB het op opbeurende wyse die jongmense toegespreek oor hoe om hulself vir loopbaan-sukses voor te berei. Die trust se uitvoerende trustee, Zahn Hulme het vertel oor die vele maniere hoe beursstudente te hulp gestaan word en die studente en alumni uitgenooi om deel te bly van hierdie unieke netwerk.

Na ’n lekker shawarma-maaltyd en iets te drinke is die gaste daar weg met ’n gevoel dat, met die regte ingesteldheid van welwillendheid, ’n positiewe verskil verseker moontlik is, soos wat deur die suksesvolle Atterbury Trust beursprogram bewys word.

Ons studente

Atterbury Trust beurs-studente doen vakansiewerk by Atterbury as geleenthede beskikbaar is. Wiehan Fourie (B Com Ondernemingsbestuur 3), Gerrit van der Berg (Atterbury Projekbestuurder), Percival van der Walt (BSc Boubestuur 3) en Suane Cilliers (B Ing Bedryfsingenieurswese 2) hard aan die werk!

Atterbury Trust beurs-studente doen vakansiewerk by Atterbury as geleenthede beskikbaar is. Wiehan Fourie (B Com Ondernemingsbestuur 3), Gerrit van der Berg (Atterbury Projekbestuurder), Percival van der Walt (BSc Boubestuur 3) en Suane Cilliers (B Ing Bedryfsingenieurswese 2) hard aan die werk!

Atterbury GRO Studentekamp 2012

Atterbury GRO Studentekamp 2012

Atterbury beursfunksie BCom 2011

Atterbury beursfunksie BCom 2011