Koop produkte en skenk aan Atterbury Trust

Atterbury Trust is as ’n Artikel 18A Publieke Voordeelorganisasie (public benefit organisation of PBO) geregistreer. Daar sal vir sekere kontant-donasies wat deur maatskappye en/of individue aan Atterbury Trust geskenk word die nodige Artikel 18A donasiesertifikaat uitgereik word wat aftrekbaar is vir belastingdoeleindes, indien moontlik. (Hierdie reëling geld nie vir produk-aankope nie.)

Gebruik jou bank app

As jy ‘n bank app het, is skenk nou so maklik soos 1-2-3. Skandeer bloot hierdie QR kode via die app (Meeste groot banke)

NEDBANK

Atterbury Trust – Tjekrekening
Rek: 1497004187
Takkode: 149745