Na aanleiding van die sukses van Karoo-Suite het die Atterbury Trust in oorleg met Deon Meyer en Coenie de Villers besluit om die Karoo-Suite woorde, musiek en fotografie in ’n pragtige koffietafelboek te verewig. Die Atterbury Trust dra die volle koste van produksie en Deon en Coenie verskaf die inhoud, wat ’n Karoo-Suite CD insluit, gratis.

Bankbesonderhede:
Atterbury Trust
Nedbank: 1497004187
Takkode: 149745

Bewys van betaling
Gebruik asseblief jou naam en/of van as verwysing op die betaling en stuur asb die bewys van betaling na ananja@atterbury.co.za

Afhaal in Stellenbosch
Atterbury
101 Dorp Straat
Stellenbosch

Afhaal in Pretoria
Atterbury, Die Klubhuis, Tweede Vloer
Hoek van 18de Straat en Pinaster Laan
Hazelwood, Pretoria