Kontak

Help hande vat

Die Atterbury Trust is as ‘n Public Benefit Organisation PBO geregistreer. Dit impliseer dat donasies wat deur maatskappye en individue aan die Atterbury Trust gemaak word, belastingaftrekbaar is. Die nodige A 18A belastingsertifikaat sal uitgereik word.

Die huidige sukseskoers van Atterbury Truststudente is meer as 95%. Die infrastruktuur rondom werwing en talentidentifisering, monitering van akademiese vordering, mentorskap en lewensafrigting sowel as die administratiewe funksies rondom beursbetalings, is oor tyd gevestig en verfyn. Ons lewer ook bystand met die fasilitering van vakansiewerk asook latere werksgeleenthede vir gegradueerdes.

Lees volle storie hier

Ons ondersteun tans ongeveer 170 studente wat aan universiteite regoor Suid-Afrika studeer. Gesien in die lig van die aantal aansoeke wat jaarliks deur ons ontvang word, kan ons egter soveel meer studente help, indien daar meer geld tot ons beskikking is.

Dit kos in die omgewing van R50 000 per jaar per student vir klasgelde en boeke. Skole soos Beyers Bytjies kan soveel meer doen met meer fondse tot hulle beskikking. Ons doen vervolgens ‘n beroep op belangstellendes om ‘n skenking aan die Atterbury Trust te maak om ons in staat te stel om nog meer studente te help.

Maatskappye of individue wat skenkings maak, is welkom om te spesifiseer in watter studierigtings hulle bydraes spandeer kan word.

Ons onderneem ook om donateurs van gereelde terugvoer rakende akademiese en emosionele vordering van studente te voorsien.

Deur hande met ons besigheidsvennote te vat, kan ons ‘n nog meer betekenisvolle impak hê. Die Trust se infrastruktuur is ook beskikbaar om werwing van studente namens ander firmas te doen om sodoende wyer toekomstige beurs- en werksgeleenthede vir die studente verseker en groter betrokkenheid van die breër sakegemeenskap by hierdie inisiatief te bevorder.

 

Kontak

zahn@atterbury.co.za

Bankbesonderhede:
Atterbury Trust
Nedbank: 1497004187
Takkode: 149745

Ons adres

Atterbury Trust
Die Klubhuis, Tweede Vloer
Hoek van 18de Straat en Pinaster Laan
Hazelwood, Pretoria

Kontak ons

Jou Naam (verpligtend)

Jou E-pos (verpligtend)

Onderwerp

Jou Boodskap