Alumni

Atterbury beurshouers: Van hardwerkende studente tot waardevolle lede van die gemeenskap

 

Danie Viljoen

– BCom Rek Hons STR Universiteit van Pretoria (2012)

IMG_0128Ek kan nie glo hoe vinnig hierdie wonderlike tydperk in my lewe verbygevlieg het nie! Dit was ‘n onvergeetlike paadjie wat ek kon stap, sekerlik een wat onmoontlik sou wees sonder die hulp en bystand van Atterbury Trust!
Daarmee saam kan ek nie nalaat om die ondersteuning, vertroue en liefde wat Atterbury Trust se mense aan my betoon het oor die jare, uit te sonder nie!
Ek sê opreg, BAIE DANKIE!”

Dani het sy akademiese klerkskap in 2013 by UP gedoen en het in 2014 by KPMG begin werk.

 

Elrinda Breydenbach

– BCom Kommunikasiebestuur Noord-Wes Universiteit
(2006) en BCom Honneursgraad in Entrepreneurskap Cum Laude (2007)

Ek sien Atterbury nie slegs as die helpende hand wat aan my die geleentheid gegee het om ‘n B.Com Honours-graad te behaal nie, maar ek sien hulle ook as ‘n maatskappy wat uitreik en die ekstra myl loop om ander te help met lewensveranderende geleenthede. Ek is nie alleen dankbaar vir die finansiële bydrae wat Atterbury tot my toekoms gemaak het nie, maar veral vir die mense wat ek deur Atterbury ontmoet het. Hulle voetspore sal altyd deel vorm van my lewenspad. Dit is inderdaad soos hulle sê “It’s a matter of association…
Ek sê opreg dankie dat julle in my geglo en in in my belê het.”

Elrinda werk tans by Aurecon in Kimberly, het haar Meestergraad in Kommunikasie aangepak en is aktief betrokke by sosiale verantwoordeliksheidsprojekte.

Alumni-nuus