Alumni

Atterbury beurshouers: Van hardwerkende studente tot waardevolle lede van die gemeenskap

Christelle de Ridder

– LLB Unisa 2016

Ek wil graag in hierdie brief my dank betoon aan Atterbury Trust vir die geleenthede wat hulle vir my geskep het deur ‘n beurs aan my te verleen om my LLB kwalifikasie te bekom.

Ek sou nooit die voorreg gehad het om te gaan studeer as dit nie vir Atterbury was wat my potensiaal gesien het en besluit het om my die geleentheid te bied nie. Dit was danksy Atterbury wat ek my studies deur UNISA kon voltooi waarna ek my graad in 2016 ontvang het en op 5 Desember 2016 toegelaat is as Prokureur in die Hoë hof van Suid Afrika.

Ek het op 1 September 2017 my eie praktyk oop gemaak naamlik De Ridder Prokuruers en voel ongelooflik dankbaar vir die geleentheid en voorreg om op die hierdie stadium van my lewe al my eie praktyk kan besit.

Dit was ‘n voorreg om die beurs van Atterbury af te ontvang en dank u vir die geleenthede wat Atterbury in my lewe kon skep weens die voorreg om tersiëre opvoeding te kon ontvang.

Dankie vir dit wat julle vir my kon doen en beteken en dankie vir al die ander jongmense se lewens wat julle jaarliks verryk.

Danie Viljoen

– BCom Rek Hons STR Universiteit van Pretoria (2012)

IMG_0128Ek kan nie glo hoe vinnig hierdie wonderlike tydperk in my lewe verbygevlieg het nie! Dit was ‘n onvergeetlike paadjie wat ek kon stap, sekerlik een wat onmoontlik sou wees sonder die hulp en bystand van Atterbury Trust!
Daarmee saam kan ek nie nalaat om die ondersteuning, vertroue en liefde wat Atterbury Trust se mense aan my betoon het oor die jare, uit te sonder nie!
Ek sê opreg, BAIE DANKIE!”

Dani het sy akademiese klerkskap in 2013 by UP gedoen en het in 2014 by KPMG begin werk.

Elrinda Breydenbach

– BCom Kommunikasiebestuur Noord-Wes Universiteit
(2006) en BCom Honneursgraad in Entrepreneurskap Cum Laude (2007)

Ek sien Atterbury nie slegs as die helpende hand wat aan my die geleentheid gegee het om ‘n B.Com Honours-graad te behaal nie, maar ek sien hulle ook as ‘n maatskappy wat uitreik en die ekstra myl loop om ander te help met lewensveranderende geleenthede. Ek is nie alleen dankbaar vir die finansiële bydrae wat Atterbury tot my toekoms gemaak het nie, maar veral vir die mense wat ek deur Atterbury ontmoet het. Hulle voetspore sal altyd deel vorm van my lewenspad. Dit is inderdaad soos hulle sê “It’s a matter of association…
Ek sê opreg dankie dat julle in my geglo en in in my belê het.”

Elrinda werk tans by Aurecon in Kimberly, het haar Meestergraad in Kommunikasie aangepak en is aktief betrokke by sosiale verantwoordeliksheidsprojekte.

Alumni-nuus